stichting kindcentrum
openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 - 18:30 uur
svg
inschrijven
svg
Visie

Klik op de link om snel naar het pedagogisch beleid , het pedagogisch werkplan of het infoboekje voor ouders te gaan.

Wij willen met ons kindcentrum een waardevolle bijdrage leveren aan gezinnen. De huidige wereld ziet er anders uit dan vroeger. Waar moeder zorgde voor de kinderen en vader uit werken ging is er nu meer diversiteit in gezinssamenstelling. Bij ons is iedereen welkom. Ook is meer ruimte voor eigen invulling van werk en privé en een andere verdeling van zorgtaken. Dat vraagt soms om een oplossing buiten het gezin. Wij zorgen ervoor dat ouders hun kind met een gerust hart bij ons achterlaten. Wetende dat er goed voor ze gezorgd wordt. Dat ze gehoord en gezien worden. Dat ze zich ontwikkelen. En wetende dat ze plezier hebben en getroost worden als dat plezier even ver te zoeken is.

Wij staan naast de ouder als het om opvoeden gaat. De ouder is verantwoordelijk en wij zijn dat binnen ons vakgebied ook. Onderzoek wijst uit dat goede kinderopvang positief bijdraagt aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind (Broekhuizen, 2015) en wij hebben de mooie taak de kinderen een plaats te bieden waarin we ze helpen de wereld stap voor stap te ontdekken. Op hun eigen tempo en met respect voor het individu.

Bij het kindcentrum is het anders dan thuis. Onderdeel zijn van een groep levert kansen op om dingen te leren die je alleen kunt leren van en met leeftijdsgenootjes. Die kans grijpen we met beide handen aan. Dat het thuis anders is stelt ons soms ook voor dilemma's. We praten daarover met elkaar en stellen onszelf de vraag ‘handelen we in het belang van de kinderen?’. Dat houdt ons scherp en maakt dat we iedere dag opnieuw bewust bezig zijn met ons pedagogisch handelen. We zijn niet bang voor verandering als de veranderende wereld daarom vraagt.

We zoeken dagelijks naar de balans tussen veiligheid en uitdaging. Kinderen willen van nature leren en ontwikkelen en dat doen ze liefst spelenderwijs (ervaringsleren, Dewey). Bij ons is het elke dag weer vertrouwd door de vaste rituelen en de warme betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers. Geen dag is hetzelfde en toch ook weer wel.

Toetsen en testen van jonge kinderen past niet bij ons; het bijdragen aan en volgen van de ontwikkeling des te meer. Wat valt ons op? Waar liggen de talenten? Waaraan kunnen we werken? Is dit herkenbaar voor de ouder? Dat vraagt betrokkenheid van het team van Willemientje en de ouder(s). Dat mogen we van elkaar verwachten als het om kinderen gaat.

Niet direct pedagogisch, maar een transparante bedrijfsvoering, korte communicatielijnen, duidelijke informatievoorziening en meedenkend management dat klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft dragen bij aan het positieve klimaat binnen ons kindcentrum.

Wij nemen ons vak serieus en we zijn een zeer ambitieus team, maar hebben een no nonsense instelling en zijn warm en makkelijk in de omgang. We zijn erg trots op ons kinderdagverblijf en gaan uit van ons eigen kracht en eigen kunnen. Wij voelen een sterke verbondenheid met elkaar, de locatie en de kinderen.

Middels ons pedagogisch beleid en pedagogisch werkplan leggen we uit hoe we deze visie, met inachtneming van wet- en regelgeving, in de praktijk brengen. In het infoboekje voor ouders wordt ons beleid kort samengevat en staat alle praktische informatie handig bij elkaar.

svg
Drie dagen per week een pedagogisch coach in huis!