stichting kindcentrum
openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 - 18:30 uur
svg
inschrijf-
formulier
svg
Over Willemientje

Plaatsingsbeleid
Wanneer je je inschrijft (uitsluitend via het inschrijfformulier op de website) plaatsen wij je kind(eren) op de wachtlijst. Inschrijven is kosteloos en verplicht je tot niets. Als er plaatsing mogelijk is nemen wij contact op via email en doen een aanbod. Je bent dan van harte welkom voor een rondleiding. Wij doen op z’n vroegst zes maanden voor de gewenste startdatum een aanbod. Dat aanbod kan afwijken van de wensen die je bij inschrijving hebt aangegeven (gewenste dagen zijn dus niet leidend). Als je ingaat op het aanbod (binnen 5 werkdagen, daarna vervalt het aanbod) ontvang je een contract dat digitaal getekend dient te worden binnen 5 werkdagen. Na ondertekening van het contract is de plaatsing gegarandeerd. Zes weken voor de ingangsdatum volgt een uitnodiging voor een intakegesprek en maken we afspraken voor de wenperiode. Wennen gaat in drie stappen; eerst een paar uur, dan een halve dag en dan een korte hele dag. Wennen start bij ons op de dag dat het contract ingaat. Vooraf wennen is niet mogelijk.

Of een kind geplaatst kan worden op de gewenste startdatum en dagen hangt af van:

  • Moment van inschrijving (op volgorde van inschrijfdatum)
  • Leeftijd
  • Bezetting van de groepen
  • Instroom van broertjes en zusjes (bestaande klanten hebben voorrang)
  • Instroom van bewoners WG-terrein (kinderen van bewoners hebben voorrang)
  • Doorstroommogelijkheden naar de volgende groep

We begrijpen dat het voor (aanstaande) ouders heel belangrijk is om duidelijkheid te hebben over de opvangmogelijkheden. De wachttijd hangt af van het aantal kinderen op de wachtlijst, de uitstroom op de gewenste groep en de dagen die je wil afnemen. Over gemiddelde wachttijden valt hierdoor weinig te zeggen.

Herhaaldelijk contact opnemen met de locatie heeft geen invloed op de plaats op de wachtlijst, al staat het je uiteraard vrij om te vragen naar een update. Mocht er direct plek zijn, dan ontvang je naast de inschrijfbevestiging ook direct een plaatsingsaanbod. Indien je niets hoort, is er helaas nog geen plek voor je kind.

We hanteren ook voor starters een opzegtermijn van een maand. Wil je later starten dan eerder contractueel vastgelegd? Dan wordt het huidige contract opgezegd en kom je opnieuw op de wachtlijst.

svg