stichting kindcentrum
openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 - 18:30 uur
svg
Tarieven
svg
Inschrijven

Wij zijn trots op ons kinderdagverblijf en maken graag tijd voor een rondleiding. Je bent van harte welkom op elke eerste woensdag van de maand om 08.30 uur of op elke derde dinsdag van de maand om 09.30 uur. Je dient je via info@willemientje.com aan te melden voor een specifieke datum.

Wanneer je je inschrijft plaatsen wij je kind(eren) op de wachtlijst. Inschrijven is kosteloos en verplicht je tot niets. Als er plaatsing mogelijk is nemen wij contact op en doen een aanbod. Dan doen wij op z’n vroegst zes maanden voor de gewenste startdatum. Als je ingaat op het aanbod (tekenen contract binnen 10 werkdagen) dan is plaatsing gegarandeerd. Hierna volgt een uitgebreide kennismaking, een intakegesprek en het maken van afspraken voor de wenperiode. Wennen gaat in drie stappen; eerst een paar uur, dan een halve dag en dan een korte hele dag. Wennen start bij ons op de dag dat het contract ingaat. Vooraf wennen is helaas niet mogelijk, omdat de groep dan nog volledig bezet is.

Of een kind geplaatst kan worden op de gewenste startdatum en dag(en) hangt af van:

• Moment van inschrijving (op volgorde van inschrijfdatum)
• Leeftijd
• Bezetting van de groepen
• Instroom van broertjes en zusjes (bestaande klanten hebben voorrang)
• Doorstroom mogelijkheden naar de volgende groep

De wachttijd hangt af van het aantal kinderen op de wachtlijst, de uitstroom op de gewenste groep en de dagen die je wil afnemen. Over gemiddelde wachttijden valt hierdoor weinig te zeggen.
Gegevens van jouw kind
Wat zijn je wensen voor de opvang?
Jouw gegevens

svg
wist je dat we per direct plek hebben voor peuters?