stichting kindcentrum
openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 - 18:30 uur
svg
Tarieven
svg
Inschrijven

Wij zijn trots op ons kinderdagverblijf en maken graag tijd voor een rondleiding. Willemientje maakt gebruik van een wachtlijst. Of een kind geplaatst kan worden op de gewenste startdatum en dag(en) hangt af van:

• Moment van inschrijving (op volgorde van binnenkomst)
• Leeftijd
• Bezetting van de groepen
• Instroom van broertjes en zusjes (bestaande klanten hebben voorrang)
• Doorstroom mogelijkheden naar de volgende groep

De wachttijd hangt af van het aantal kinderen op de wachtlijst, de uitstroom op de gewenste groep en de dagen die je wil afnemen. Over gemiddelde wachttijden valt hierdoor weinig te zeggen.

Inschrijvingen worden door ons verwerkt en je ontvangt een bevestigingsmail. Zodra wij een plaats beschikbaar hebben bekijken wij de inschrijflijst. We houden voortdurend zicht op de inschrijflijst en plannen doorgaans drie maanden vooruit. Als er plaatsing mogelijk is nemen wij contact op en doen een aanbod. Als u ingaat op het aanbod (tekenen contract binnen 10 werkdagen) dan is plaatsing gegarandeerd. Hierna volgt een uitgebreide kennismaking, een intakegesprek en het maken van afspraken.uw kind*

Uw naam*

svg
wist je dat we per direct plek hebben voor peuters?